Ja, ik wil gebeld worden

Ja, ik wil gebeld worden

Historie

Onze geschiedenis

Het ontstaan van Houtbereiding Beatrix en de keuze van de naam zijn historisch gezien onlosmakelijk verbonden met de in de jaren 50 van de vorige eeuw geplande kolenmijn "Beatrix" met als locatie het nu bekende nationale park De Meinweg. De ligging van ons bedrijf Beatrix is genoemd naar de voormalige kolenmijn en gesitueerd aan de rand van het omvangrijke natuurgebied De Meinweg.

Ons bedrijf had vroeger tussen 1955 en 1965 als bestemming houtopslag (houtlager) voor mijnhout, papierhout en vezelhout. Toen begin jaren 60 van de vorige eeuw om economische redenen besloten werd alle kolenmijnen in Nederland te sluiten, werd er ook voor het houtlager een andere bestemming gezocht. Er werd besloten tot het oprichten van een rondhoutverwerkend bedrijf met als extra toegevoegde waarde professionele houtverduurzaming.

Vanaf de oprichting in 1968 tot begin jaren 80 lag het accent voornamelijk op rondhout. Echter door de toenemende interesse voor de toepassing van verduurzaamd hout in zowel openbare als particuliere buitenvoorzieningen, nam het gebruik van álle hout in deze sector explosief toe. Tuinarchitecten en cultuurtechnische bedrijven pasten steeds meer op een zéér innovatieve wijze houtproducten toe in hun projecten, hetgeen resulteerde in een enorme populariteit van deze grondstof in zijn algemeenheid.

Houtbereiding Beatrix heeft als relatief klein bedrijf gedurende 40 jaar actief meegelift op deze ontwikkeling. Zich steeds nauwlettend richtend op kwaliteit, service en kleinschaligheid. Zo ligt ons accent nog steeds op hoogwaardig maatwerk naar de wensen van de klant in plaats van grootschalig confectiewerk.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Ik wil gebeld worden Vraag brochure aan